„Victimizarea” – precaritatea actualului concept normativ

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

The article debates the regulation of the concept of victimization in the national legislation, while also analyzing the regulations of European law with an impact on the definition of this term. The author concludes that a rethinking of the regulation is necessary so that revenge entailed by acts lacking legal force acquires the value of victimization (for example, a memorandum). The circumstance of the violation of the principle of non-discrimination should be eliminated and, at the same time, the scope of the subjects of victimization should be expanded, by including those people who, although they did not themselves initiate the complaint or the legal action, showed their support for the problem indicated by it, aimed at affecting equal treatment.

Keywords:

discrimination, victimization, legal action, equal treatment

REZUMAT

Articolul dezbate modul de reglementare în legislaţia naţională a conceptului de victimizare, analizând totodată și reglementările dreptului european cu impact asupra defi nirii acestui termen. Autorul concluzionează că este necesară o regândire a reglementării astfel încât să capete valenţă de victimizare și răzbunările declanșate de acte lipsite de forţă juridică (spre exemplu un memoriu). De asemenea ar trebui eliminată circumstanţierea la încălcarea principiului nediscriminării și, concomitent, ar trebui extinsă sfera subiecţilor victimizării, prin includerea acelor persoane care, deși nu au formulat ele însele plângerea sau acţiunea în justiţie, și-au manifestat susţinerea faţă de problema semnalată prin aceasta, vizând afectarea tratamentului egal.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 5, Legea nr. 151/2020 

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare