Unele aspecte de noutate în privinţa raportului de muncă (de serviciu) al politiştilor de penitenciare

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

Law no. 145/2019, which regulates the special status of penitentiary police officers, conferred by the nature of the work tasks that involve special duties and risks, expressly repealed Law no. 293/2004 on the Statute of civil servants with special status in the National Administration of Penitentiaries. The new regulation has a series of provisions regarding the penitentiary police officers who are vested with the exercise of public authority, which will be analyzed in this study.

Keywords:

penitentiary police officers, employment relation, status

REZUMAT

Legea nr. 145/2019 care reglementează Statutul special al poliţistului de penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite a abrogat expres Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Noua reglementare are o serie de prevederi cu privire la poliţiştii de penitenciare care sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice, care vot fi analizate în prezentul studiu.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 145/2019
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare