Trei documente europene adoptate recent, relevante pentru raporturile de muncă

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

European Labor Law has recently undergone a process of transformation, a series of documents of political and normative value being adopted at the level of the European Union. Among these, especially important are the European Pillar of Social Rights, the draft Directive on the transparency and predictability of working conditions in the European Union and the Regulation establishing the future European Labor Authority – three European constructions that are expected to have a significant impact in national legislation of each Member State. They highlight a growing concern for the implementation of coherent social policies across Europe, especially in the context of a growing mobility of European workers. The emphasis in each of these rules is on workers protection, and especially on vulnerable or disadvantaged workers. It may also be noted the tendency to extend the protective rules from the category of employees to the broader category of workers, although there are still some hesitations regarding the exact definition of the latter’s sphere.

Keywords:

European Labor Law, European Pillar of Social Rights, the draft Directive on the transparency and predictability of working conditions in the European Union, the draft Regulation establishing the future European Labor Authority

REZUMAT

Dreptul european al muncii a suferit în ultimul timp un proces de prefacere, o serie de documente cu valoare politică şi normativă fiind adoptate la nivelul Uniunii Europene. Dintre acestea, se detaşează ca importanţă Pilonul European al drepturilor sociale, proiectul de Directivă privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană şi normele privind constituirea viitoarei Autorităţi Europene a Muncii – trei construcţii europene care se estimează că vor avea un semnificativ impact în fiecare dintre legislaţiile naţionale. Ele relevă o preocupare crescândă pentru implementarea unor politici sociale coerente la nivelul întregii Europe, mai ales în contextul unei mobilităţi tot mai însemnate a lucrătorilor europeni. Accentul cade, în fiecare dintre aceste norme, asupra protecţiei lucrătorilor, şi cu deosebire a lucrătorilor vulnerabili sau dezavantajaţi. Se remarcă de asemenea tendinţa de extindere a normelor protective de la categoria salariaţilor la categoria mai largă a lucrătorilor, deşi continuă să fie prezente unele ezitări în ceea ce priveşte definirea exactă a sferei acestora din urmă.

Legislaţie relevantă:

Directiva nr. 91/533/CEE, C. muncii, art. 17

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare