Studiu privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, norme europene și naționale

Numărul 2 Anul 2018
Revista Numărul 2 Anul 2018

ABSTRACT

The presence of a favourable socio-economic climate and a sustained economic raise in Romania, determined many multinational companies to create subsidiars companies, representantives or branches on Romania’s territory. In the next time, the bigger will be the the number and the value of their investments, the bigger will be the number of the detached workers in these companies in order to control and develop the specific activities according to the activity object. That is why, we consider that it is important that the detachement procedure in Romania needs to be discussed according the new legislative changes in this branch.

Keywords:

detached worker on Romania’s territory, transnational detachement, responsible authority, applicant authority, requested authority, host Member State, the Member State of establishment, the internal market information system, financial administrative penalty, company, group of companies

REZUMAT

Prezența unui climat socio-economic favorabil și a unei creșteri economice
sustenabile în România, au determinat multe companii multinaționale să creeze companii subsidiare, reprezentanțe sau filiale pe teritoriul României. În perioada următoare, cu cât va fi mai mare numărul și valoarea investițiilor, cu atât mai mare va fi numărul lucrătorilor detașați în aceste companii, cu scopul de a controla și dezvolta activitățile specifice potrivit obiectului de activitate. De aceea, considerăm că este important ca procedura detașării în România să fie discutată potrivit noilor modificări legislative din domeniu.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 16/2017, O.G. nr. 25/2014

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare