Soluționarea litigiilor de muncă ale funcționarilor publici (la fond)

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

Civil servants, including those with special status (parliamentary officials, police officers, prison police officers) may be considered dissatisfied with the unilateral acts issued by the public authority/institution in which they are employed. These may concern disciplinary action, civil liability, modification or termination of employment.

In such a case, those concerned have the opportunity to apply to the competent administrative court. As a rule, the preliminary procedure must be followed.

As a rule, the trial takes place according to the regulations of common law.

Keywords:

civil servants, administrative contentious court, preliminary procedure

REZUMAT

Funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special (funcționarii parlamentari, polițiștii, polițiștii de penitenciare) se pot considera nemulțumiți de unele acte unilaterale emise de autoritatea/instituția publică în care sunt încadrați. Acestea pot privi sancționarea disciplinară, răspunderea civilă, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu.

Într-o atare situație, cei în cauză au posibilitatea să se adreseze instanței de contencios administrativ competente. Ca regulă, trebuie parcursă, obligatoriu, procedura prealabilă.

Ca regulă, judecata se desfășoară conform reglementărilor dreptului comun.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 554/2004, art. 10; O.U.G. nr. 57/2019; Legea nr. 7/2006; Legea nr. 360/2002; Legea nr. 145/2019

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare