Sinteză de practică judiciară privind concedierea întemeiată pe dispoziţiile art. 65 din Codul muncii

Numărul 2 Anul 2020
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

One of the most frequent dismissal cases encountered in practice is dismissal based on the provisions of art. 65 of the Labor Code.

The courts, faced with the numerous appeals introduced by the dismissed workers, have made important clarifications regarding the meaning of the respective text, namely: what means „dismissal for reasons pertaining to the person of the employee”, the organizational prerogative limits of the employer, which means the effective termination of the place of employment work, which are the valences of the real and serious cause of termination.

The following summary refers to these aspects of dismissal based on the mentioned text.

Keywords:

dismissal, dismissal for reasons pertaining to the person of the employee, jurisprudence

REZUMAT

Unul dintre cele mai frecvente cazuri de concediere întâlnite în practică îl reprezintă concedierea întemeiată pe dispoziţiile art. 65 din Codul muncii.

Instanţele judecătoreşti, confruntate cu numeroasele contestaţii introduse de către lucrătorii concediaţi, au adus clarificări importante privind semnificaţia textului respectiv şi anume: ce presupune „concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului”, limitele prerogativei organizatorice a angajatorului, ce înseamnă desfiinţarea efectivă a locului de muncă, care sunt valenţele cauzei reale şi serioase ale desfiinţării.

Sinteza ce urmează se referă la aceste aspecte ale concedierii întemeiate pe textul amintit.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 65

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare