Scurtă analiză privind condiţiile și procedura de acordare a repausului săptămânal cumulat

Numărul 5 Anul 2018
Revista Numărul 5 Anul 2018

ABSTRACT

Labour Code provides under Art. 137 (4) the possibility of granting the weekly rest days cumulatively, after a continuous work period that may not exceed 14 calendar days, with the authorization of the territorial labour inspectorate and the approval of the union or, by case, of the employees’ representatives.

The conditions and the procedure of the approval of the territorial labour inspectorate for granting the weekly rest days cumulatively are not currently provided by law.

It is necessary that such conditions and procedure are regulated de lege ferenda.

In the meantime, our proposal is to briefly present several practical matters to facilitate implementing Art. 137 (4) of Labour Code.

Keywords:

cumulative weekly rest, increment, territorial labour inspectorate authorization, individual labour agreement.

REZUMAT

Codul muncii prevede la art. 137 alin. (4) posibilitatea acordării repausului săptămânal cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

Condiţiile și procedura obţinerii autorizării inspectoratului teritorial de muncă pentru acordarea repausului săptămânal cumulat nu sunt reglementate în prezent.

Se impune reglementarea de lege ferenda a acestor condiţii și proceduri.

Până atunci, prezentăm pe scurt o serie de chestiuni practice pentru a facilita implementarea prevederilor art. 137 alin. (4) C. muncii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, art. 137, art. 123, art. 260; Directiva nr. 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, art. 5.
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare