Rolul expertului în legislaţia muncii în respectarea drepturilor, îndatoririlor și intereselor legitime ale părţilor

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

According to art. 17 para. 6 of the Labor Code when negotiating, concluding or amending the individual employment contract, any of the parties may be assisted by third parties, according to their own option, respecting the confidentiality of the information provided. This confidentiality must be ensured in accordance with the new provisions of Regulation (EU) 2016/679 on protection of individuals with regard to the processing of personal data personal.

Keywords:

labour law expert, conciliation, human resources, disciplinary investigation

REZUMAT

Potrivit art. 17 alin. (6) C. muncii la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor furnizate. Această confidenţialitate trebuie asigurată în conformitate cu noile prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fi zice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare