Renegocierea salariului minim

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The article addresses two issues regarding the minimum wage: the “de jure” change of the minimum wage established by the individual employment contract and the renegotiation of the wage at a level higher than the minimum gross basic wage guaranteed at national level. They concern the provisions of the G.E.O. no. 142/2021 and G.E.O. no. 130/2021 which have a major impact on labour relations aimed in particular at the remuneration of persons paid from public funds, the taxation of income of a salary nature (allowances, benefits, vouchers and other social expenses), as well as the renegotiation of the minimum wage after a period of no more than 24 months.

Keywords:

minimum gross wage guaranteed at national level, “de jure” change, minimum wage, renegotiation of the minimum wage

REZUMAT

Articolul abordează două aspecte privind salariul minim: modificarea „de drept” a salariului minim stabilit prin contractul individual de muncă și renegocierea salariului la un nivel superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Se au în vedere prevederile O.U.G. nr. 142/2021 și O.U.G. nr. 130/2021 care au un impact major asupra relațiilor de muncă ce vizează în special salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice, fiscalizarea unor venituri de natură salarială (indemnizații, ajutoare, tichete de valoare și alte cheltuieli sociale) precum și renegocierea salariului minim după o perioadă de maximum 24 de luni.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 142/2021, O.U.G. nr. 130/2021, C. muncii, art. 17 alin. (5) și art. 41
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare