Reflectarea principiului privind echilibrul dintre viaţa profesională și cea privată în legislaţia română

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

Romania is one of the Member States of the European Union whose citizens are faced with a serious imbalance between work and private life, and the negative effects of this phenomenon are felt not only in the field of labour relations, but also at the socio-economic level (birth rate, lower employment rate, increased economic dependency ratio, etc.). The aim of this article is to analyse the effectiveness of the legislative measures adopted in the last year to support workers with family responsibilities and to identify future ways for action to promote the principle of work-life balance.

Keywords:

work-life balance, family leave, fl exible working arrangements

REZUMAT

România se află în topul statelor membre ale Uniunii Europene ale căror cetăţeni se confruntă cu un major dezechilibru între viaţa profesională și cea privată, iar efectele negative ale acestui fenomen se răsfrâng nu numai în domeniul raporturilor de muncă, dar și în plan socio-economic (fiind afectate natalitatea, scăderea ratei de ocupare a forţei de muncă, creșterea raportului de dependenţă economică etc.). Prezentul articol își propune să analizeze efi cacitatea măsurilor legislative adoptate în ultimul an pentru a sprijini lucrătorii cu responsabilităţi familiale și să evidenţieze modalităţi viitoare de acţiune pentru promovarea principiului privind echilibrul dintre viaţa profesională și cea privată.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare