Răspunderea penală în dreptul muncii. Legislaţia penală cu aplicare în sfera dreptului muncii

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

A stable legislative system that can provide the security and the trust to give to the population a high degree of confidence in the legal institutions of the state is recognized in all states of the world. A large number of rules that are often amended or changed do not bypass labor law and especially criminal liability in labor law.

The current Romanian legislation, as it was adapted to the occasion of improving the criminal legislation, provides both in the Labor Code and in a series of laws with application in the field of labor law. By these amendments the legislator tried to systematize the field, resulting in eliminating the risks of conflicts between legal norms.

Keywords:

criminal liability in labor law, Criminal Code, labor law, Labor Code

REZUMAT

Necesitatea existenţei unui sistem legislativ stabil ce poate oferi în timp siguranţa şi certitudinea încât să creeze gradul ridicat de încredere al populaţiei în instituţiile juridice ale statului este recunoscută în toate statele lumii. Un număr mare de norme ce sunt des modificate sau schimbate nu ocolesc nici legislaţia muncii și mai ales răspunderea penală în dreptul muncii.

Legislaţia română actuală, așa cum ea a fost adaptată cu ocazia îmbunătăţirii legislaţie penale, prevede atât în Codul muncii cât și într-o serie de legi cu aplicare în sfera dreptului muncii, modificări prin care legiuitorul a încercat sistematizarea domeniului, având drept consecinţă eliminarea riscurilor apariţiei unor conflicte între normele juridice.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 187/2012; Codul penal; Legea nr. 319/2006; Legea nr. 62/2011; Codul muncii; Legea nr. 21/2020

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare