Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

In this article, the author analyzes the disciplinary liability of civil servants – a form of legal liability. Disciplinary offenses committed by this category of staff, sanctions and the procedure for their application shall be taken into account.

Keywords:

Administrative Code, civil servant, violations, sanctions

REZUMAT

În articolul de faţă autorul analizează răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici – formă a răspunderii juridice. Se au în vedere abaterile disciplinare săvârşite de această categorie de personal, sancţiunile şi procedura aplicării acestora.

Legislaţie relevantă: Codul administrativ (O.U.G. nr. 57/2019), art. 492 alin. (3), art. 494; H.G. nr. 1344/2007
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare