Răspunderea civilă a funcţionarilor publici

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

In this article, the author analyzes the civil liability of civil servants – a form of legal liability that resides in a legal relationship of obligations in which the responsible person must repair the unfair damage suffered by another person. The conditions and cases of civil liability, as well as the procedure for establishing and recovering damages, are taken into account.

Keywords:

Administrative Code, civil servant, civil liability

REZUMAT

În articolul de faţă autorul analizează răspunderea civilă a funcţionarilor publici – formă a răspunderii juridice care rezidă într-un raport juridic de obligaţii în care persoana răspunzătoare trebuie să repare injustul prejudiciu suferit de o altă persoană. Se au în vedere condiţiile și cazurile răspunderii civile, precum și procedura de stabilire și recuperare a daunelor.

Legislaţie relevantă:

Codul administrativ, art. 499 lit. a)

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare