Protecţia datelor cu caracter personal la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

The topic chosen for the article is a relevant one, on which the opinions were formulated by specialists, but given the relatively little practice due to the fact that the Regulation 679/2016 regarding the protection of personal data is of recent date, there are a lot of questions that have not yet been answered. I point out that in the studied literature we have found few studies subjected to systematic research that highlight the issues addressed, namely: Protection of personal data by the diplomatic missions and consular offices of Romania abroad.

Choosing the theme was not accidental. In my capacity as a legal adviser within the Ministry of Foreign Affairs, the Office of the Person in charge of the Protection of Personal Data has been put in the position to formulate a series of views regarding the approach at the level of the diplomatic missions and the consular offices of the rules on data protection. With character and also to participate repeatedly in meetings whose central subject was data protection.

Throughout the entire paper, I tried to reach the main aspects of personal data protection starting from the new regulations in this area to species encountered during my activity in this department.

The conclusions of this article result from the analysis of the aspects related to the studied elements, but also found in the specialized literature in the field of data protection in conjunction with the diplomatic and consular law.

Keywords:

protection of personal data, data subjects’ rights, diplomatic missions, European Regulation 679/2016, Ministry of Foreign Affairs

REZUMAT

Tema aleasă pentru realizarea articolului este una de actualitate, asupra căreia s-au formulat opinii de către specialiști, însă având în vedere practica relativ puţină datorită faptului că Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal este de dată recentă, există o mulţime de întrebări care nu și-au găsit încă răspunsurile. Precizez că în literatura de specialitate studiată am găsit puţine studii supuse unor cercetări sistematice care să evidenţieze problematica abordată și anume: Protecţia datelor cu caracter personal la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Alegerea temei nu a fost întâmplătoare. În calitatea mea de consilier juridic în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal am fost pusă în situaţia de a formula o serie de puncte de vedere cu privire la abordarea la nivelul misiunilor diplomatice și ofi ciilor consulare a regulilor privind protecţia datelor cu caracter și de asemenea de a participa în repetate rânduri la reuniuni care aveau ca subiect central protecţia datelor.

Pe parcursul întregii lucrări am încercat să ating aspectele principale ale protecţiei datelor cu caracter personal plecând de la noua reglementare în materie până la speţe întâlnite de-a lungul activităţii mele în acest departament.

Concluziile acestui articol sunt cele ce rezultă din analiza aspectelor legate de elementele studiate, dar și regăsite în literatura de specialitate în domeniul protecţiei datelor coroborat cu dreptului diplomatic și consular.

Legislaţie relevantă: Regulamentul European nr. 679/2016
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare