Procedura sancţionării disciplinare

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

Disciplining takes place according to legal procedures and regulations primarily aimed at establishing the correct facts constituting the offense and ensuring the right employees. The procedure comprises several steps among which stand out: research misbehavior; individualization and the sanction; the decision to sanction the terms settled by law and with the content established by it; communicating this decision to the sanctioned.

Keywords:

disciplinary offense, preliminary investigation, disciplinary sanction, sanctioning decision

REZUMAT

Sancţionarea disciplinară se desfășoară potrivit unei proceduri legale și regulamentare având ca scop principal stabilirea corectă a faptelor ce constituie abatere și asigurarea dreptului la apărare al salariaţilor. Procedura menţionată cuprinde mai multe etape din rândul cărora se detașează: cercetarea abaterii disciplinare; individualizarea și aplicarea sancţiunii; emiterea deciziei de sancţionare în termenele statornicite de lege și având conţinutul stabilit de aceasta; comunicarea acestei decizii către cel sancţionat.

Legislaţie relevantă: Codul muncii, art. 247, art. 248, art. 250, art. 251, art. 252
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare