Perioada de probă

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

For the purpose of the practical verification, in the workplace, of the employee’s skills, the parties may establish in their contract a trial period of no more than 90 days for operational positions and a maximum of 120 days for management positions.

It follows that the trial period is not mandatory (except for disabled persons, which in this case is the only form of verification of professional skills), it is optional, at the discretion of the parties. It is a distinct and special clause in the individual employment contract. In point of legal nature, this clause is one of termination of the contract since within the established term, the individual employment contract may be discharged, exclusively, by a written notification of either party.

Keywords:

trial period, pregnant employee, termination of employment contract, written notification

REZUMAT

În scopul verificării practice, la locul de muncă, a aptitudinilor salariatului, părţile pot stabili în contractul lor o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie și cel mult 120 de zile pentru funcţiile de conducere.

Rezultă că perioada de probă nu este obligatorie (cu excepţia persoanelor cu handicap, care constituie în cazul acestora unica formă de verificare a aptitudinilor profesionale), ci ea este facultativă, lăsată la latitudinea părţilor. Ea constituie o clauză distinctă și specială în contractul individual de muncă. Ca natură juridică această clauză este una de dezicere a contractului de vreme ce în interiorul termenului stabilit, contractul individual de muncă poate înceta, exclusiv, printr-o notificare scrisă a oricăreia dintre părţi.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 31
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare