Pension provision to military personnel in Ukraine: new challenges

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

Today, the current state of pension system in Ukraine is characterized by a difficult transitional period, since the adoption of new laws still raises many issues regarding the appointment, payment and recalculation of pensions. This is especially true about military personnel who defended the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine and directly took part in anti-terrorist operation, as well as members of their families, as in Ukraine military conflict provoked by the aggression of the Russian Federation still goes on.

Numerous corrupt bureaucratic obstacles and the slow pace of issuing of proving documents [on the basis of which the state guarantees them receiving higher pensions (preferential age pension, disability pension, pension for survivors) and more humane conditions for retirement] contribute to the emergence of social tension in the state. Though Ukrainian legislation on pensions provision of such categories of persons and members of their families is being constantly improved, but in practice it is extremely difficult to implement these provisions.

Keywords:

pension provision, the special period, military personnel, members of the anti-terrorist operation, preferential retirement pension, disability pension, pension for survivors

REZUMAT

Astăzi, situaţia sistemului de pensii din Ucraina este caracterizată de o perioadă de tranziţie dificilă, de vreme ce adoptarea unor noi legi încă ridică numeroase probleme legate de stabilirea, plata şi recalcularea pensiilor. Acest lucru este valabil mai ales pentru personalul militar care a apărat independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi a participat în mod direct la operaţiuni antiteroriste, precum şi pentru membrii familiilor lor, având în vedere că în Ucraina, conflictul militar provocat de agresiunea Federaţiei Ruse încă continuă.

Numeroasele obstacole birocratice şi de corupţie, precum şi ritmul lent al eliberării documentelor doveditoare [pe baza cărora statul garantează primirea unor pensii mai mari (pensie preferenţială pentru limită de vârstă, pensie pentru invaliditate, pensie pentru urmaşi) şi condiţii mai umane de pensionare] contribuie la apariţia tensiunilor sociale în stat. Deşi legislaţia ucraineană privind asigurarea pensiilor pentru astfel de categorii de persoane şi membrii familiilor acestora este în mod constant îmbunătăţită, în practică, însă, este extrem de dificilă aplicarea lor.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare