Particularităţi privind analiza practică a discriminării în domeniul muncii. Cazul discriminării prin concediere a membrilor de sindicat

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

The article presents the author’s particular considerations regarding the technical legal way of analyzing and finding a discrimination confined to a specific case of discrimination in the field of work.

The object of the case is to find a discrimination in the workplace on the criterion of union membership or membership, under the aspect of two facts, one consisting of the employer disagreement regarding the formation of a union – the Professional Aerolimit Syndicate, and the other regarding the dismissal of the union members.

The employer in question, Wizz Air Hungary KFT, was sanctioned for the respective acts of discrimination by the National Council for Combating Discrimination, with a contravention fi ne totaling 25,000 lei (5,000 lei for the act consisting in the disagreement of the employer regarding the formation of a union, and 20,000 lei for the deed consisting of dismissing the union members or persons associated with it).

Keywords:

Labor discrimination, National Council for Combating Discrimination, union members, union membership criterion

REZUMAT

Articolul își propune să releve consideraţiile particulare ale autorului cu privire la maniera tehnico-juridică de analiză și constatare a unei discriminări circumscrise unui caz concret de discriminare în domeniul muncii.

Obiectul cazului supus analizei juridice demonstrative constă, de facto, în constatarea unei discriminări la locul de muncă pe criteriul aderării sau apartenenţei sindicale, sub aspectul a două fapte, una constând în dezacordul angajatorului cu privire la formarea unui sindicat – Sindicatul Aerolimit Professional (în continuare
SAP), iar alta cu privire la concedierea membrilor de sindicat.

Angajatorul în cauză, Wizz Air Hungary KFT, a fost sancţionat pentru respectivele fapte de discriminare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu amendă contravenţională în cuantum total de 25.000 lei (5.000 lei pentru fapta constând în dezacordul angajatorului cu privire la formarea unui sindicat, iar 20.000 lei pentru fapta constând în concedierea membrilor de sindicat sau a persoanelor asociate cu acesta).

Legislaţie relevantă: O.G. nr. 137/2000, Legea nr. 62/2011, Constituţia României
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare