O reglementare mult așteptată – activitatea prestatorului casnic

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

Prior to the adoption of Law no. 111/2022 on the regulation of the activity of the domestic provider, the labor legislation did not contain special provisions on this aspect. Domestic activity is occasional, unqualified, carried out by a domestic provider in connection with the household/households of a family or a single person, as a domestic beneficiary. The activities carried out by people who occasionally practice the profession of nanny can also be remunerated through vouchers for domestic activities. A legal relationship is established between the domestic provider and the domestic beneficiary through the mutual agreement of the parties, without a written form, in order to provide household activities.

Remuneration will be made through domestic activity vouchers that will enable the domestic provider to be insured in the social insurance system.

Keywords:

household activity, domestic beneficiary, domestic provider, voucher for domestic activities

REZUMAT

Anterior adoptării Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic legislaţia muncii nu conţinea dispoziţii speciale cu referire la acest aspect. Activitatea casnică este ocazională, necalificată, desfășurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau a/ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic. Pot fi remunerate prin tichete de activităţi casnice și activităţile desfășurate de persoanele care exercită ocazional profesia de bonă. Între prestatorul casnic și beneficiarul casnic se stabilește un raport juridic prin acordul de voinţă al părţilor, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităţilor casnice. Remunerarea se va face prin intermediul tichetelor de activităţi casnice care vor da posibilitatea prestatorului casnic de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 111/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare