O analiză a cadrului normativ privind registrul general de evidenţa salariaţilor

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The general register of employees is a document whose source is found in Law no. 53/2003 on the Labor Code rep., With subsequent amendments and completions and which benefit from a normative framework approved by government decision. This normative framework establishes rights and obligations for both parties of the individual employment contract, so we intend to analyze in certain particular cases, the capacity of the employee and the employer to fulfill these obligations.

Keywords:

general register of employees, employees, employers

REZUMAT

Registrul general de evidenţa salariaţilor este un document al cărui izvor se regăseşte în Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi care beneficiază de un cadru normativ aprobat prin hotărâre de guvern. Acest cadru normativ instituie drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi ale contractului individual de muncă, astfel că ne propunem să analizăm în anumite cazuri particulare, capacitatea angajatului şi angajatorului de a îndeplini aceste obligaţii.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 34
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare