Noua reglementare a răspunderii administrativ-disciplinare a funcţionarilor publici

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

The Administrative Code brings together the whole issue of organizing and operating public institutions, staff status and administrative accountability. Administrative-disciplinary liability is a new concept that changes the vision of disciplinary law.

The civil servant dissatisfied with the sanction applied may address the administrative court requesting the cancellation or modification of the sanctioning act.

Contractual staff under an individual employment contract shall be subject to the provisions of the Administrative Code, which shall be supplemented by the provisions of the Labor Code, as a common law.

Keywords:

disciplinary offense, hearing, sanction, administrative litigation

REZUMAT

Codul administrativ reuneşte întreaga problematică vizând organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice, statutul personalului şi răspunderea administrativă. Răspunderea administrativ-disciplinară reprezintă un concept nou care schimbă viziunea asupra dreptului disciplinar.

Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ solicitând anularea sau modificarea actului de sancţionare.

Personalul contractual încadrat în baza unui contract individual de muncă i se aplică prevederile Codului administrativ care se completează cu dispoziţiile din Codul muncii, ca drept comun.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 57/2019
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare