Întinderea protecţiei datelor şi a informaţiilor aduse la cunoştinţa părţilor pe durata raportului juridic de muncă

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

Throughout the duration of the individual employment contract, both the employee and the employer enter in possession of data and information of a private nature, pertaining to the partner in the employment relationship. This type of information with confidential character is basically divided, from the point of view of the legal nature, in three categories: confidential data, based on the fidelity obligation, data and information not disclosed due to the existence of a confidentiality clause, and the data and information which, according to the special law, are catalogued as being work or state secret. At the same time, the employer is held by the obligation to preserve the confidentiality of the personal data and information it learns about its employees. The duration of these periods when the parties must preserve confidentiality is another issue that raised disputes, both in the specialty literature and in the practice of the courts of law.

Keywords:

confidentiality clause, damages, work secret, fidelity obligation

REZUMAT

Pe întreaga durată a contractului individual de muncă, atât salariatul cât şi angajatorul, intră în posesia unor date şi informaţii care au un caracter privat care îl vizează pe partenerul din raportul de muncă. Acest tip de informaţii care au un caracter confidenţial, se împart, practic, din perspectiva naturii juridice, în trei categorii: date confidenţiale în baza obligaţiei de fidelitate, date şi informaţii care nu sunt divulgate datorită existenţei unei clauze de confidenţialitate şi acele date şi informaţii care potrivit legii speciale sunt catalogate ca fiind secret de serviciu sau secret de stat. În acelaşi timp, angajatorul este ţinut de obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu caracter personal pe care le află despre salariaţii săi. Durata acestor perioade în care părţile trebuie să menţină confidenţialitatea este o altă problemă care a născut dispute atât în literatura de specialitate cât şi în practica instanţelor de judecată.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 26, art. 40, Regulamentul nr. 2016/679

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare