Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 213 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004 aprobate prin H.G. nr. 1412/2004 modificate şi completate prin H.G. nr. 99/2015

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The article aims to present theoretical and practical aspects regarding the administrative procedure for granting the title of Fighter for the Victory of the Romanian Revolution of December 1989 – Fighter with a Decisive Role as provided by Law no. 341/2004, subsequently amended and completed, and by the methodological norms of law enforcement, as well as the solutions given by the courts regarding the clarification of the effect of the solution that the Parliamentary Commission gives by admitting the contestation.

Keywords:

Fighter with a Decisive Role, request for granting the title, contestation, Parliamentary Commission of the revolutionaries of December 1989, State Secretariat for the recognition of the merits of the fighters against the communist regime established between 1945 and 1989

REZUMAT

Articolul îşi propune să prezinte aspecte teoretice şi practice privind procedura administrativă de acordare a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant prevăzută de Legea nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi de normele metodologice de aplicare a legii, precum şi soluţiile pronunţate de instanţele de judecată privind clarificarea efectului soluţiei pe care o dă Comisia Parlamentară prin admiterea contestaţiei.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 341/2004, O.U.G. nr. 95/2014, H.G. nr. 1412/2004, H.G. nr. 99/2015

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare