Încetarea raporturilor de muncă prin acordul părților

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

Our law, unlike the French law does not establish the procedure to follow in case of termination of employment by mutual consent. Therefore, since this is, after all, a contract, we will use general rules of the common law regarding the offer (initiative termination of those relationships) and acceptance of the offer by its recipient. It is about the symmetry rule: the contract is the result of agreement – mutuus consensus – and in his closure need this agreement, but in the opposite direction – mutuus dissensus.

Keywords:

termination of employment, mutual consent, symmetry rule, offer

REZUMAT

Legea noastră, spre deosebire de cea franceză nu stabilește procedura de urmat în cazul încetării raporturilor de muncă prin acordul părților. De aceea, fiind vorba, în fond, de un contract, urmează să aibă aplicare regulile generale din dreptul comun privind oferta (inițiativa de încetare a acelor raporturi) și acceptarea ofertei de către destinatarul acesteia.

Este aplicarea regulii simetriei: contractul fiind rezultatul acordului de voințe – mutuus consensus – și la încetarea lui este nevoie de acest acord, dar în sens contrar – mutuus dissensus.

Legislaţie relevantă:

Codul civil, art. 1270, Codul muncii, art. 55 lit. b)

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare