Încetarea de drept a contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii – reglementări noi și posibile controverse

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

The individual employment contract may cease in law in certain cases expressly regulated by the legislator. Termination of the contract with the retirement of the employee is probably one of the ways that created the most controversy in the literature and in practice. The most recent changes, though proposing a different perspective on the text, we believe will create blurring in their transposition.

However, the text of the law restores equal treatment between men and women as regards the possibility of performing work in the same work contract until the age of 65.

Keywords:

standard age, contribution, pension, equal treatment

REZUMAT

Contractul individual de muncă poate înceta de drept în anumite cazuri reglementate expres de către legiuitor. Încetarea  contractului odată cu pensionarea salariatului reprezintă, probabil una din modalitățile care au creat în literatura de specialitate și în practică cele mai multe controverse. Ultimele modificări survenite deși propun o altă perspectivă asupra textului de lege apreciem că vor crea neclarități în transpunerea lor în practică.

Totuși textul de lege restabilește egalitatea de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește posibilitatea de a presta munca în baza aceluiași contract individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Legislaţie relevantă:

C. muncii, art. 56 alin. (1) lit. c); Decizia Curții Constituționale nr. 387/2018

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare