Hărțuirea la locul de muncă

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

This article analyzes harassment at work in the light of the Labor Code, Law no. 202/2002 on equal opportunities and treatment between women and men and O.G. no. 137/2000 on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination.

The latter normative act defines moral harassment in the workplace as „any behavior that, by its systematic nature, may harm the dignity, physical or mental integrity of an employee or group of employees, endangering their work or degrading the working climate”.

Our national legislator provides the legal remedies in case of harassment: the notification of the court and the contravention sanctions against the guilty.

Keywords:

harassment at work, responsibilities and obligations, contraventions, referral to the court

REZUMAT

În articolul de față este analizată hărțuirea la locul de muncă prin prisma Codului muncii, Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Acest din urmă act normativ definește hărțuirea morală la locul de muncă ca „orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru”.

Legiuitorul nostru național prevede remediile juridice în cazul hărțuirii: sesizarea instanței de judecată și sancțiunile contravenționale în sarcina celor vinovați.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare