Evoluții recente in materia telemuncii

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

When talking about labour laws, we are currently witnessing a revolution in the traditional way of working that is affecting all of us today. It involves a recognition of the importance of flexibility in individual employment relationships through the widespread use of telework. Apart from the advantage in terms of flexibility that teleworking offers in Romania, matters are not simple at all from the point of view of the applicable legal regime. We are experiencing a diverse regulatory framework, with rules and derogations, which makes accurate enforcement difficult. Consequently, we will be attempting to review some of the controversial matters related to the enforcement of the legal provisions relating to teleworking.

Keywords:

telework, flexible work, non-standard employment, atypical work

REZUMAT

În dreptul muncii asistăm la o revoluție a modului tradițional de prestare muncii care ne afectează în prezent. Ea presupune o recunoaștere a importanței flexibilității în planul relațiilor individuale de muncă prin utilizarea pe scară largă a programelor de telemuncă. Dincolo de avantajul în planul flexibilității pe care îl oferă telemunca în România, lucrurile nu sunt simple deloc din perspectiva regimului juridic aplicabil. Asistăm la un cadru normativ divers – cu norme principale, cu norme derogatorii, fapt care face dificilă înțelegerea modului corect de punere în aplicare a acestora. Drept urmare, vom încerca să trecem în revistă câteva aspecte controversate legate de punerea în practică a actualelor prevederi aplicabile telemuncii.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare