Drepturile pacientului raportat la personalul medical – analiză a legislaţiei naţionale și internaţionale

Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

This article purpose is to analyze the patient’s rights which result from national and international law, as well as the legal possibilities available to the patient when these rights are violated.

Keywords:

patient’s rights, national law, international law

REZUMAT

Prezentul articol își propune să facă o analiză a drepturilor pacientului așa cum rezultă acestea din legislaţia naţională și internaţională, precum și a posibilităţilor juridice de care dispune pacientul atunci când îi sunt încălcate aceste drepturi.

Legislaţie relevantă: Cartea Europeană a Drepturilor Pacienţilor; Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Cartea Socială Europeană; Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; Constituţia României; Legea nr. 46/2003; Legea nr. 95/2006; Codul muncii
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare