Dispoziţii ale noii legi a muncii franceze

Numărul 1 Anul 2017
Revista Numărul 1 Anul 2017

ABSTRACT

In France was adopted in August 2016 labor law designed to reform labor law in this country. It has 123 articles and create or amend 300 articles of the Labour Code.

An experts and practitioners commisoin assisted by the social partners, will propose a maximum period of two years, rewriting the french Labour Code.

In essence, the new law refers to:
– the specific work and leave;
– training;
– social dialogue and collective bargaining;
– health at work;
– dismissal for economic reasons.

Keywords:

french Labour Code, training, social dialogue, collective bargaining, health at work, dismissal

REZUMAT

În Franţa a fost adoptată, în luna august 2016, Legea muncii menită să reformeze dreptul muncii din această ţară. Ea cuprinde 123 de articole și creează ori modifică 300 de articole din Codul muncii.

O comisie de experţi și practicieni asistaţi de partenerii sociali, vor propune, într-un termen de maxim 2 ani, rescrierea Codului muncii francez.

În esenţă, noua lege se referă la:
– durata muncii și concediile specifice;
– formarea profesională;
– dialogul social și negocierea colectivă;
– sănătatea în muncă;
– concedierea pentru motive economice.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii francez

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare