Discriminarea în raporturile de muncă. Aspecte practice

Numărul 2 Anul 2017
Revista Numărul 2 Anul 2017

ABSTRACT

The paper present, in its introduction, law regulation (Romanian Constitution, the Labor Code, special legislation in the field of non-discrimination) of the principle of equal treatment and non-discrimination in employment, as well as several specific references to material liability discrimination.

In the article are analyzed two relevant cases of discrimination in the labor relations field. The first case is a case of dismissal by abolishing the jobs of a group of employees because they were the originators of extensive lawsuits against employer.

In the second case is analyzed a problem concerning the discrimination by not allowing the situation to gain a PhD bonus to a few categories of state employees represented by both staff and contractual status of civil servants and staff with official status.

The conclusion of the author is that the staff paid from public funds and who obtained his PhD after the entry into force of Law no. 284/2010 regarding the unitary remuneration of personnel paid from public funds, is discriminated comparing with the staff who obtain the PhD bonus before the entry into force of Law no. 284/2010.

Keywords:

principle of equal treatment and non-discrimination, administrative responsibility, civil liability, European Court of Human Rights, National Council for Combating Discrimination, discriminatory dismissal, discriminatory pay.

REZUMAT

Articolul prezintă, în introducere, reglementarea (Constituția României, Codul muncii, legislația specială în domeniul nediscriminării) principiului egalității de tratament și non-discriminării în domeniul ocupării forței de muncă, precum și mai multe referiri specifice la răspunderea materială în caz de discriminare.

În articol sunt analizate două cazuri relevante de discriminare în cadrul raporturilor de muncă. Primul caz este un caz de concediere prin desființarea locurilor de muncă ale unui grup de angajați, deoarece ei au fost inițiatorii unor procese extinse împotriva angajatorului.

În al doilea caz este analizată o problemă ce privește discriminarea prin faptul de a nu permite obținerea sporului de doctorat unor categorii de salariați ai statului reprezentaţi atât de personalul contractual din administraţia publică cât și de personalul cu statut oficial.

Concluzia autorului este că personalul plătit din fonduri publice și care a obținut titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, este discriminat în comparație cu personalul care a obținut sporul de doctorat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 284/2010.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare