Din nou despre acordurile, convenţiile și înţelegerile care pot fi încheiate între partenerii sociali conform principiului recunoașterii reciproce

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

The possibility of social partners concluding agreements, conventions, understandings, other than the collective labor contract, was regulated for the first time by Law no. 62/2011 of social dialogue. The original normative act, established in art. 153 the general framework in which these legal acts could be concluded. In the context of Law no. 367/2022 on social dialogue, the legislator kept the previous legal approach, adding two more important mentions regarding the relationship between these agreements, conventions, understandings and the collective labor contract applicable at the unit level. The analysis will reveal comparative aspects between the two regulations (the previous one and the current one) and will outline the legal regime of these agreements, conventions and understandings from the perspective of concrete applicability in labor relations.

Keywords:

agreements, conventions, understandings, collective labor contracts, the law on social dialogue

REZUMAT

Posibilitatea încheierii de către partenerii sociali a unor acorduri, convenţii, înţelegeri, altele decât contractul colectiv de muncă a fost reglementată în premieră prin Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Actul normativ amintit, stabilea în art. 153 cadrul general în care se puteau încheia aceste acte juridice. În cuprinsul Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, legiuitorul a păstrat abordarea legală anterioară, adăugând încă două menţiuni importante referitoare la relaţia dintre aceste acorduri, convenţii, înţelegeri și contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul unităţii. Analiza va releva aspecte comparative între cele două reglementări (cea anterioară și cea actuală) și va contura regimul juridic al acestor acorduri, convenţii și înţelegeri din perspectiva aplicabilităţii concrete în cadrul relaţiilor de muncă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, art. 119
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare