Dimensiunile incluziunii sociale

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

This paper defines the concepts of social inclusion and exclusion and poverty and highlights the interactions among them with a view to identifying ways of action that would contribute to enhancing social inclusion and limiting social marginalization while focusing on social security measures.

Keywords:

social inclusion, social exclusion, poverty, social security, quality of life, standard of living, employment

REZUMAT

Studiul definește conceptele de excluziune ‑ incluziune socială și sărăcie și evidențiază inter‑relaționarea acestor concepte și măsurarea lor prin indicatori, vizând să identifice modalități prin care putem contribui la incluziunea socială și reducerea marginalizării sociale, cu accent pe măsurile de securitate socială.

Legislaţie relevantă:

Constituția României, art. 47, H.G. nr. 440/2022 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022‑2027

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare