Digitalizarea contractului individual de muncă, încheierea, derularea şi încetarea în format electronic a acestui document, cu semnătură electronică

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The need for efficiency and continuous improvement of employment relations, as well as the need to simplify procedures specific to the human resources activity, require the regulation of the employer’s possibility of using the advanced electronic signature or qualified electronic signature accompanied by electronic time stamp or qualified electronic time stamp and qualified electronic seal of the employer when concluding the individual employment contract/ addendum to the contract and other documents issued for the performance of the individual employment contract. The Emergency Ordinance no. 36/2021, after par. (1) in art. 16 of the Labour Code, introduces seven new paragraphs, which reflect such a need. Law no. 208/2021 for the approval of the G.E.O. no. 36/2021 brought some amendments and completions to the initial regulation.

Keywords:

electronic signature, qualified electronic seal, addendum, individual employment contract, internal regulations

REZUMAT

Nevoia de eficientizare şi îmbunătăţire continuă a relaţiilor de muncă, precum şi necesitatea simplificării procedurilor specifice activităţii de resurse umane, impune reglementarea posibilităţii angajatorului de a utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract şi altor documente emise în executarea contractului individual de muncă. Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2021, după alin. (1) al art. 16 C. muncii, introduce şapte noi alineate, care reflectă o asemenea necesitate. Legea nr. 208/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 36/2021 a adus câteva modificări şi completări ale reglementarii iniţiale.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare