Dificultăţi în înregistrarea contractelor colective de muncă la nivelul unităţii

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

This article is intended to present and analyze the legal provisions regarding the registration of collective labor contracts, in order to avoid the refusal of the registration of collective labor contracts by the competent authority. Thus, the faster resolution of registration of collective labor contracts, can look at issues related to the summoning of interested parties to participate in the negotiation, power of attorney granted in order to negotiate and sign the collective labor contract, proof of the representativeness of the parties and the conclusion of the negotiation minutes.

An approach with indications in order to promote and facilitate the understanding of the procedure and the documents that need to be submitted in order to register the collective labor contract.

Keywords:

collective labor contracts, competent authority to register, convener, powers of attorney, representativeness, verbal negotiation process

REZUMAT

Prezentul articol este destinat prezentării și analizării dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea contractelor colective de muncă, pentru evitarea refuzului înregistrării contractelor colective de muncă de către autoritatea competentă. Astfel, soluţionarea mai rapidă de înregistrare a contractelor colective de muncă, poate privi aspecte legate de convocarea părţilor interesate să participe la
negociere, împuternicirile acordate în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă, dovada reprezentativităţii părţilor și încheierea proceselor verbale de negociere.

O abordare cu indicaţii în vederea promovării și ușurării înţelegerii procedurii și a documentelor ce necesită a fi depuse în vederea înregistrării contractului colectiv de muncă.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare