Demersuri pentru un drept al muncii ecologic

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

In the present article, it is proposed that labor law, through its specificity as a regulator of labor relations, should contain ecological norms that contribute to the improvement of the phenomena characteristic of the environmental crisis. To consider the obligations of economic agents, in their capacity as an employer, to ensure to a greater extent the health and safety of workers by reducing, even eliminating environmental risks from the workplace, regarding, for example, chemical, biological agents, carcinogens, etc. At the same time, through the production processes carried out, they must concern themselves in a wider spectrum, with the protection of nature, flora and fauna, with combating climate change.

Keywords:

biodiversity, labor contract, climate, labor law, ecology, ecosystem, flora, fauna, pollution, safety and health at work

REZUMAT

În articolul de faţă se propune ca dreptul muncii, prin specificul său de reglator al relaţiilor de muncă, să conţină normele cu iz ecologic care să contribuie la ameliorarea fenomenelor caracteristice crizei mediului. Să privească obligaţiile agenţilor economici, în calitatea lor de angajator, de a asigura într-o mai mare măsură sănătatea și securitatea lucrătorilor prin diminuarea, chiar eliminarea
riscurilor de mediu de la locul de muncă, cu privire, de exemplu, la agenţii chimici, biologici, cancerigeni etc. În același timp, prin procesele de producţie desfășurate, ei trebuie să se preocupe întru-un spectru mai larg, de protecţia naturii, a florei și faunei, de combaterea schimbărilor climatice.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 175-192, Legea nr. 319/2006, art. 6, art. 7
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare