Consideraţii referitoare la modificările recente aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

In order to create favourable conditions for the development of the business environment and the need to simplify the procedures specific to the human resources activity, especially for micro-enterprises, the G.E.O. no. 37/2021 for the amendment and completion of Law no. 53/2003 of the Labour Code was adopted. For micro-enterprise employers, the normative act eliminated the obligation to draw up the job description for the employees, eliminated the obligation to draw up the internal regulations and established the way of recording the working time for employees in micro-enterprises. Without analyzing the constitutional nature of the rules of this normative act, the study points out the consequences of regulation in terms of employment relations.

Keywords:

employer, micro-enterprise, job description, internal regulations, work records

REZUMAT

Cu scopul de a crea condiţii favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi necesitatea simplificării procedurilor specifice activităţii de resurse umane, în special pentru microîntreprinderi, a fost adoptată O.U.G. nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Pentru angajatorii microîntreprindere, actul normativ a eliminat obligativitatea întocmirii fişei postului pentru salariaţi, a eliminat obligativitatea întocmirii regulamentului intern şi a stabilit modalitatea de evidenţă a timpului de muncă pentru salariaţii din microîntreprinderi. Fără a analiza caracterul constituţional al normelor acestui act normativ, studiul punctează consecinţele reglementării în planul relaţiilor de muncă.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 37/2021, Codul muncii
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare