Consideraţii privind modificările aduse de Legea nr. 213/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The amendments to the Labour Code brought by the new Law no. 213/2020 (entered into force on 3 October 2020) have already sparked some controversery, especially with regard to the role of the new actors introduced in the legal landscape of the Romanian Labour Code, which – it was argued – would unnecessary duplicate the lawyer’s assistance during the course of the employment relationship. The paper aims to examine the opportunity of the amendments. It argues that all of them are protective for the employee’s interests and they also represent welcome legislative solutions to the reality of the labour market.

Keywords:

Labour Code, employment contract, employee, assistance, conciliation, disciplinary investigation

REZUMAT

Modificările aduse Codului muncii de noua Lege nr. 213/2020 (intrată în vigoare în data de 3 octombrie 2020) au stârnit deja o serie de controverse, în special cu privire la rolul noilor actori introduşi în peisajul normativ al Codului, care – s-a susţinut – s-ar suprapune inutil asupra asistenţei acordate de avocat pe parcursul derulării raportului de muncă. Articolul îşi propune să analizeze oportunitatea acestor modificări, arătând că ele sunt protective la adresa intereselor salariatului şi că reprezintă, în plus, binevenite soluţii legislative faţă de realitatea pieţei de muncă.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 213/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare