Consideraţii privind individualizarea sancţiunii disciplinare; sancțiunea intermediară

Numărul 6 Anul 2018
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

In case of admitting the complaint against the disciplinary sanction of termination of the individual employment contract, the court may itself establish the application of another disciplinary sanction, necessarily more lenient. They were called intermediate sanctions. These lie between the most lenient sanction, namely the written warning and the most serious, the disciplinary termination of the individual employment contract. By replacing the sanction, the court will apply the non reformatio in pejus principle and will consider, in the light of the merits of the contested decision, whether the applied sanction observes the proportionality between the committed act and its consequences. The court may establish that there is a disproportion between the acts established by the internal regulations and the sanctions possibly set by the employer in the internal regulations and, as a consequence, it may order the replacement of the sanction of disciplinary termination of the individual employment contract with another intermediate sanction.

Keywords:

termination of the individual employment contract, disciplinary sanctions, intermediate sanctions

REZUMAT

În cazul admiterii plângerii împotriva sancţiunii disciplinare a desfacerii contractului individual de muncă, instanţa poate stabili ea însăşi, aplicarea unei alte sancţiuni disciplinare, în mod necesar mai uşoare. Au fost numite sancțiuni intermediare. Acestea se situează între cea mai ușoară sancțiune, respectiv avertismentul scris și cea mai gravă, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Procedând la înlocuirea sancțiunii, instanța va face aplicațiunea principiului non reformatio in pejus și va analiza, sub aspectul temeiniciei deciziei contestate, dacă sancțiunea aplicată respectă proporționalitatea dintre fapta săvârșită și consecințele produse. Instanța poate stabili că există o disproporție între faptele stabilite prin regulamentul intern și sancțiunile eventual prestabilite de angajator prin regulamentul intern și în consecință va putea dispune înlocuirea sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă, cu o altă sancțiune intermediară.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 250
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare