Considerații privind detașarea judecătorilor pentru desfășurarea activităților în cadrul birourilor electorale

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

The Labor Code regulates the general framework of the assignment institution within the employment relation, which also applies to employment relations governed by special laws, only insofar as they do not contain specific derogating provisions. Concerning judges and prosecutors, we identify in a series of normative acts a form of assignment which represents the exception from the form established in the common law, the Labor Code, and even from the one instituted in the special regulation, Law no. 303/2004. This atypical form of assignment is encountered in electoral matters. In the framework of this special or atypical assignment, the legislator did not establish the status of detached persons, the institution of being considered an „assigned” person is not regulated in the legislation, which opened the way for different interpretations of the legal texts regarding the rights granted to judges and prosecutors for their work in electoral matters.

Keywords:

assignment, judge, elections, indemnity

REZUMAT

Codul muncii reglementează cadrul general al instituției detașării în cadrul raportului de muncă, care se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Referitor la judecători și procurori identificăm într-o serie de acte normative o formă de detașare care reprezintă excepția de la forma consacrată în dreptul comun, Codul muncii, și chiar de la cea consacrată în reglementarea specială, Legea nr. 303/2004. Această formă atipică a detașării este întâlnită în materier electorală. În cadrul acestei detașări speciale sau atipice, legiuitorul nu a stabilit statutul persoanelor detașate, instituția considerării acestora ca „detașați” nefiind reglementată în legislație, ceea ce a deschis calea interpretării diferite a textelor legale în ceea ce privește drepturile acordate judecătorilor și procurorilor pentru activitatea desfășurată în materie electorală.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 45, art. 46 alin. (4), Legea nr. 303/2004, art. 58
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare