Consideraţii juridice privind Cauza C-644/19, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu e.a.

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The article aims to highlight the particular considerations of the author regarding the request for a preliminary ruling in Case C-644/19, „Lucian Blaga” University of Sibiu etc.

In this way, the author seeks to analyze and issue legally reasoned opinions on the subject-matter of the reference in question, namely:

– whether there is discrimination within the meaning of European Union law as regards the employer’s ability to distinguish, in retention in university teaching after reaching retirement age, between staff members who hold the status of doctoral supervisor and those who do not;

– whether or not the principle of the supremacy of European law allows the National Court to overturn the application of a final decision of a national judge.

Keywords:

discrimination, European Union law, National Court, university teaching

REZUMAT

Articolul își propune să releve consideraţiile particulare ale autorului cu privire la cererea care are ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare în Cauza C-644/19, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu e.a.

În felul acesta, autorul urmărește să analizeze și să emită opinii argumentate juridic cu privire la ceea ce face obiectul cererii preliminare în cauză, anume:

– dacă există discriminare în sensul dreptului unional în ceea ce privește măsura angajatorului de a distinge, la menţinerea în funcţia didactică universitară după împlinirea vârstei de pensionare, între cadrele care au calitatea de conducător de doctorat și cele care nu au această calitate;

– dacă principiul supremaţiei dreptului european permite sau nu instanţei naţionale să înlăture aplicarea unei decizii definitive a judecătorului naţional.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2000/78/CE, Directiva nr. 1999/70/CE, Legea nr. 1/2011
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare