Considerații juridice privind Cauza C-301/21, Curtea de Apel Alba Iulia e.a.

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

The article aims to highlight the particular considerations of the author regarding the request for a preliminary ruling in Case C-301/21, Alba Iulia Court of Appeal, etc.

The author seeks to analyze and issue legally reasoned opinions on the subject-matter of the reference in question, namely:

– Union law allows the period of 3 years for the formulation of the claim to run exclusively from the date of occurrence of the damage or from the date on which the person concerned became aware of the occurrence of the damage;

– Directive 2000/78/EC precludes a differentiated remuneration between magistrates, given that the applicants did not have the legal possibility to request an increase in the employment allowance at the time of admission to the judiciary following the entry into force of Law no. 330/2009, which expressly provided that the salary rights are and remain exclusively those provided in this law.

– Does Directive 2000/78/EC only address discrimination based on the criteria which this Union act restricts?

Keywords:

European Union Court of Justice, EU law, discrimination in employment, remuneration of magistrates

REZUMAT

Articolul își propune să releve considerațiile particulare ale autorului cu privire la cererea care are ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare în Cauza C-301/21, Curtea de Apel Alba Iulia e.a.

În felul acesta, autorul urmărește să analizeze și să emită opinii argumentate juridic cu privire la ceea ce face obiectul cererii preliminare in cauza, anume:

– Dreptul unional permite ca termenul de 3 ani pentru formularea cererii de despăgubire să curgă exclusiv de la data producerii pagubei sau și de la data la care persoana interesată a luat la cunoștință de producerea pagubei;

– Directiva 2000/78/CE s-ar opune unei salarizări diferențiate între magistrați, în condițiile în care reclamanții nu au avut posibilitatea legală de a solicita majorarea indemnizației de încadrare la momentul admiterii în magistratură ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 330/2009, care prevedea expres că drepturile salariale sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.

– Directiva 2000/78/CE vizează sau nu doar discriminările care au la bază criteriile pe care le reglementează limitativ acest act unional?

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2000/78/CE, O.G. nr. 137/2000, Legea nr. 62/2011, Legea nr. 330/2009
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare