Consideraţii cu privire la statutul lucrătorului cultural profesionist

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

The article presents the legal grounds on which this type of activity can be performed and presents aspects of the malfunction of the regulations contained in Government Ordinance no. 21/2023. In carrying out his activity, the professional cultural worker concludes contracts for the assignment of patrimonial rights relating to copyright or a contract for carrying out cultural activity, the condition being registration as a professional cultural worker in the register of professional cultural workers. Professional cultural workers benefit from: medical leaves and related allowances, unemployment benefits, training and qualification support measures and will have the right to participation and collective representation for the improvement of working conditions and freedom of action in defence of rights, the right to constitute or to join a professional association.

Keywords:

professional cultural worker, contract for the performance of cultural activity, register of professional cultural workers, professional associations

REZUMAT

Articolul prezintă temeiurile juridice în care acest tip de activitate poate fi prestată și prezintă aspecte ale disfuncţionalităţii reglementărilor din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2023. În desfășurarea activităţii lui, lucrătorul cultural profesionist încheie contracte
de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor sau un contract de desfășurare a activităţii culturale, condiţia fiind înregistrarea ca lucrător cultural profesionist la registrul lucrătorilor culturali profesioniști. Lucrătorii culturali profesioniști beneficiază de: concedii medicale și indemnizaţiile aferente, ajutor de șomaj, măsuri de susţinere a formării și calificării și vor avea dreptul de participare și reprezentare colectivă pentru ameliorarea condiţiilor de muncă și libertatea de acţiune în apărarea drepturilor, dreptul de a constitui sau de a adera la o asociaţie profesională.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 21/2023
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare