Confuzii cu repetiţie între concediere şi încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

This article is generated by a case decided by the courts specialized in settling employment disputes in Bucharest and by the comments on this topic published in the journal Dreptul no. 10/2020.

It is noted, which is an error, that the courts confused dismissal with the termination of the individual employment contract during the trial period. On the contrary, these are two distinct ways of permanently terminating employment, even if the employee in question was pregnant.

Keywords:

employee’s skills, dismissal, prohibition to dismiss, notification of employer, methods of interpretation, legal nature, trial period, notification, pregnant employee

REZUMAT

Articolul de faţă este generat de o speţă soluţionată de instanţele specializate în soluţionarea conflictelor de muncă din Bucureşti şi de comentariul pe această temă apărut în revista Dreptul nr. 10/2020.

Se constată, ceea ce este o eroare, că instanţele au confundat concedierea cu încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă. Or, cu certitudine, este vorba de două modalităţi distincte de întrerupere definitivă a raporturilor de muncă, chiar dacă în cauză era o salariată gravidă.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 60 alin. (1) lit. a) şi c); art. 31 alin. (3)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare