Concediul de odihnă – drept principal al angajaţilor

Numărul 2 Anul 2020
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

Rest leave is a main right of the employees, which responds to the need to restore the work force after a period of professional activity, usually 12 months. He is a right that implies the conjugation of two sides, namely the one regarding rest during the leave, which has a non-patrimonial character and the other patrimonial side, representing the leave allowance.

Keywords:

concediul de odihnă, drept principal al angajaţilor, indemnizaţia de concediu

REZUMAT

Concediul de odihnă este un drept principal al angajaţilor, care răspunde necesităţii refacerii forţei de muncă după o perioadă de activitate profesională, de regulă, de 12 luni. El este un drept care presupune conjugarea a două laturi şi anume cea privind odihna pe perioada concediului, care are un caracter nepatrimonial şi cealaltă latură patrimonială, reprezentând indemnizaţia de concediu.

Legislaţie relevantă:

Constituţia României, art. 41 alin. (2); C. muncii, art. 39 alin. (1) lit. c), art. 145, art. 146, art. 147, art. 149, art. 150

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare