Concedierea și termenul de preaviz

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The right to notice in case of dismissal is an essential guarantee of the right to work and a component of the right to information that manifests itself from the conclusion of the employment contract until its final termination. This study aims to identify the contradictory practice of the courts regarding the method of calculating the notice period and illustrates from a historical perspective the legal regulations of the law, as well as the main aspects regarding the notion, the notification form, suspension conditions and applicable sanctions from the current legislation.

Keywords:

the calculation method of the notice period in case of dismissal, non-unitary jurisprudence, notion, notification form

REZUMAT

Dreptul la preaviz în cazul concedierii reprezintă o garanţie esenţială a dreptului la muncă și o componentă a dreptului la informare care se manifestă de la încheierea contractului de muncă și până la încetarea definitivă a acestuia. Prezentul studiu identifică aspectele de practică neunitară privind modalitatea de calcul a termenului de preaviz și ilustrează dintr-o perspectivă istorică reglementările legale ale dreptului, precum și principalele aspecte privind noţiunea, forma notificării, condiţiile de suspendare și sancţiunile aplicabile din legislaţia actuală.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 75, art. 76, art. 77
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare