Clauza penală în raporturile de muncă

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

The article analyzes the problem of the penalty clause in individual employment contracts, considering the specificity of the employment relations and the way of regulating the patrimonial liability of the employee in the Labour Code. The analysis contains the relevant judgments of the Constitutional Court and the High Court of Cassation and Justice in the field.

Keywords:

penalty clause, patrimonial liability of the employee, nullity

REZUMAT

Articolul analizează problema clauzei penale în contractele individuale de muncă, având în vedere specificul relaţiilor de muncă și a modului de reglementare a răspunderii patrimoniale a salariatului în Codul muncii. Analiza cuprinde hotărârile relevante ale Curţii Constituţionale și ale Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în
materie.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1538, art. 1539; C. muncii, art. 38, art. 278, Decizia ICCJ nr. 19/2019
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare