Câteva considerații privind clauza de neconcurență. Elemente de drept comparat

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

In particular, individual employment contracts may extend non-compete obligations and limit the activities performed by former employees even after the end of the employment contracts, by means of non-compete clauses. Such clauses are lawful under the current Labour Code, provided that they comply with applicable validity requirements. Nevertheless, the enforceability of non-compete clauses raises many issues in several international legal systems. This is why we thought it appropriate to include a comparative law analysis, in order to identify how other countries perceive non-compete clauses in their legislation. Starting from the particular characteristics of the Romanian law, the analysis of legal systems such as those of Turkey, the Netherlands, Malta, Belgium, Russia or Bulgaria can lead to educative manner of achieving this objective.

Keywords:

non-competition, the commercial secrecy, the duty of fidelity, the employment contract

REZUMAT

În mod particular, în contractul individual de muncă se poate ajunge la o prelungire a obligației de neconcurență și la restricționarea activităților prestate de fostul salariat și după finele acestuia, prin intermediul unei clauze de neconcurență. Asemenea clauze sunt legale sub reglementările Codului muncii actual, cu condiția respectării rigorilor impuse de textul normativ privind valabilitatea acestora. Dar problemele legate de aplicabilitatea clauzelor de neconcurență sunt avute în vedere în cadrul multor sisteme de drept, ca fiind extrem de evidente. Tocmai de aceea, am considerat oportună integrarea unei analize de drept comparat în acest context, pentru a identifica cum celelalte state percep la nivel legislativ clauza de neconcurență. Pornind de la particularitățile dreptului românesc, analiza unor sisteme de drept precum cel din Turcia, Olanda, Malta, Belgia, Rusia sau Bulgaria pot deveni edificatoare pentru atingerea acestui obiectiv.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 21, art. 35
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare