Caracterul temporar al misiunii temporare. Prelungiri succesive, între legalitate și abuz

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

This article summarizes two decisions of the European Court of Justice with relevance to the temporary nature of the temporary work assignment. A brief overview of the relevant legislation for the cases analyzed is made, taking as examples states such as Italy and Germany, the decisions of the CJEU on requests for preliminary rulings submitted by the national courts of these states. Finally, short conclusions are presented.

Keywords:

temporary work, successive extensions of the temporary employment contract, temporary assignment, abusive extensions of the temporary assignment, CJEU case law temporary work, CJEU case law, European legislation on temporary work, Case C-232/20, Np vs. Daimler AG Mercedes-Benz Werk Berlin, Case C681/18, JH vs.KG

REZUMAT

Prin articolul de față se analizează sumar două decizii ale Curții Europene de Justiție, cu relevanță asupra caracterului temporar al misiunii de muncă temporară. Se face o scurtă trecere în revistă a legislației relevante pentru spețele analizate, luându-se ca exemple state ca Italia și Germania, deciziile CJUE privind cereri de decizii preliminare înaintate de instanțele naționale ale acestor state. Sunt evidențiate în final scurte concluzii față de cele prezentate.

Legislaţie relevantă:

Codul muncii, art. 88-102, Hotărârea Guvernului nr. 1256/2011

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare