Aspecte legate de contractul cu fracțiune de normă în lumina reglementărilor interne, internaționale și europene. Analiză comparativă

Numărul 1 Anul 2019
Revista Numărul 1 Anul 2019

ABSTRACT

The European policies constantly underline the utility of part-time agreements in the labour fields as important instruments that respond certain flexibility needs coming from the employees, thus ensuring an optimal balance between the professional and personal life. From this perspective, the EU Directive 97/81/CE concerning the Framework Agreement on part-time work underlines, through its content, the importance of this work schedules and encourages the member states to create a legal framework that can internally sustain the conclusion and development of such agreements. However, the provisions of the Labour Code introduced by G.E.O. no. 53/2017 on undeclared work and employer’s obligation to keep record of the hours effectively worked by the employee, as well as the fiscal regulations regarding the payment of the social contributions in case of part-time employees introduced by G.E.O no. 4/2017, G.E.O no. 79/2017 and, further on, by G.E.O no. 3/2018 show that the Romanian legislator has decided in favour of applying to part-time employees a harsher regime than the one promoted by European policy in the matter.

Keywords:

part-time contract, flexible employment, atypical work, non-standard employment

REZUMAT

Politicile europene evidențiază constant utilitatea contractelor cu fracțiune de normă în planul piețelor muncii ca fiind instrumente importante care răspund unor nevoi de flexibilitate venită din partea salariaților, asigurând astfel un echilibru optim între viața profesională și cea personală. Din această perspectivă, însăși Directiva europeană 97/81/CE privind munca cu fracțiune de normă subliniază prin conținutul său importanța acestor programe de lucru și îndeamnă statele membre la crearea unui cadru normativ care să susțină pe piața muncii încheierea și dezvoltarea lor. Numai că reglementările din Codul muncii, introduse prin O.U.G. nr. 53/2017 cu privire la munca nedeclarată și la obligația angajatorului de a ține la locul de muncă evidența orelor prestate zilnic de către salariat dar și a reglementărilor fiscale privind plata contribuțiilor sociale pentru categoria salariaților cu fracțiune de normă introduse prin O.U.G. nr. 4/2017, O.U.G. nr. 79/2017 și ulterior prin O.U.G. nr. 3/2018 arată că legiuitorul român a înțeles să aplice salariaților cu fracțiune de normă un regim juridic mai strict raportat la politica europeană în această materie.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 106, Directiva nr. 97/81/CE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare