Asemănări şi deosebiri între contractul individual de telemuncă şi contractul individual de muncă la domiciliu – cu accent pe abrogarea lit. c) de la alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 81/2018 –

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

Starting from the most important similarities between the individual telework agreement and the individual work from home employment agreement, we want to point out, that as regards the differences, the most important one with many implications relating to other differences, which, moreover, was originally based on an important similarity linked to the place of work (an element which confers the specificity of work from home), we believe that it now concerns in case of telework, unlike work from home, the telematic link between the place of work and the kind of work.

In line with the above conception and, ultimately, with reality, finally the legislator has evolved and only from May 6, 2021 by means of the GEO no. 36/2021 repealed letter c) to (2) of S. 5 of Law no. 81/2018 – concerning the “place/places where the telework activity agreed by the parties is carried out”, which shows, somewhat abstractly, of course, that we can agree with the possible virtuality of the place of work in a teleological interpretation. But from the fact that it is no longer obligatory for the individual telework contract “the place/places where the telework activity is carried out”, because they are “difficult to specify/establish a priori”, as stated in the substantiation note to GEO no. 36/2021, we can also understand that such an element is optional for the parties, who can indicate them concretely, as far as possible and use it, considering it to be an essential clause.

We deal with these issues, with emphasis on the repeal of letter c) of (2) of S. 5 of Law 81/2018, pointing out the similarities and differences between the individual telework agreement and the individual work from home employment agreement.

Keywords:

telework, work from home, similarities, differences, place(s) where the telework activity is carried out, impossibility to mention a priori, teleological interpretation, virtuality of workplace, applicable law contractual obligations in the EU and non-EU

REZUMAT

Plecând de la cele mai importante asemănări între contractul individual de telemuncă şi contractul individual de muncă la domiciliu, atragem atenţia, în ceea ce priveşte deosebirile, că cea mai importantă, cu foarte multe implicaţii ce ţin de alte diferenţieri, care, de altfel, s-a bazat iniţial pe o importantă asemănare legată de locul muncii (element ce conferă specificul muncii la domiciliu), credem că priveşte, în prezent, în cazul telemuncii, spre deosebire de munca la domiciliu, legătura telematică dintre locul muncii şi felul muncii.

În acord cu concepţia de mai sus şi, până la urmă, cu realitatea, în sfârşit legiuitorul a evoluat şi abia din 6 mai 2021 prin intermediul O.U.G. nr. 36/2021 a abrogat lit. c) de la alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 81/2018 – privitoare la „locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă convenite de părţi”, ceea ce conduce, cam abstract, desigur, că putem fi de acord cu posibila virtualitate a locului muncii, într-o interpretare teleologică. Dar, din faptul că nu mai este obligatoriu pentru contractul individual de telemuncă „locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă”, pentru că sunt „dificil de precizat/stabilit a priori”, aşa cum se arată înnota de fundamentare a O.U.G. nr. 36/2021, putem să înţelegem şi că un asemenea element este facultativ pentru părţi, care pot să le indice concret, în măsura în care este posibil şi le foloseşte, considerând că este vorba de o clauză esenţială.

Aceste aspecte le tratăm, cu accent pe abrogarea lit. c) de la alin. (2) al art. 5 din Legea nr. 81/2018, punctând asemănările şi deosebirile dintre contractul individual de telemuncă şi contractul individual de muncă la domiciliu.

Legislaţie relevantă:

O.U.G. nr. 36/2021, C. muncii, art. 110, Legea nr. 81/2018

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare